Iddivorzjat.

  Ohne ideali
  Parteċipant

  Hi ħbieb. Jien żammejt il-forum pjuttost okkupat fil-passat. Il-konjuġi tiegħi hija ċittadina Ġermaniża u jien Tork. Tlaqt mid-dar wara li għext taħt l-istess saqaf għal 5 snin u 9 xhur. Jien għext xi mkien ieħor għal sena u ddivorzjat fit-Turkija. Imbagħad daħħalt id-divorzju fil-Ġermanja bi traduzzjoni Ġermaniża ċċertifikata taċ-ċertifikat tad-divorzju. Allura issa jien uffiċjalment divorzjat. Meta tlaqt lil marti, marti bagħtet ittra lill-uffiċċju tal-barranin, u qalet li ma riditx ngħix il-Ġermanja, li riedet li nibgħat lura t-Turkija, li żżewwiġtha għall-Ġermanja, u ktibt ħafna gideb lill-uffiċjal tiegħi. Kont għadni kif applikajt għal karta ta’ residenza dak iż-żmien, u ma ħadux dik l-ittra bis-serjetà u tawni l-karta ta’ residenza tiegħi. Bil-Fiktionabescheinigung ta’ 1 xhur, ġagħluni nistenna sal-aħħar jum tas-6 xhur u tawni appuntament ġdid. Din id-darba l-iskadenza reġgħet kienet antragen b'permess ta' residenza ta' sena indipendenti mill-konjuġi. Sibt dik is-sessjoni ta’ sena u fl-aħħar tas-sena 6, reġgħu ċempluli u tawni sessjoni ta’ sentejn. Għandi skadenza biex nikseb karta ta' residenza x-xahar id-dieħel. Issa l-vera mistoqsija tiegħi hija, nista' nerġa' nidħol fil-Ġermanja mingħajr problemi wara li mmur ġimgħa t-Turkija b'din il-karta ta' residenza li se tingħata lili? L-uffiċċju tal-barranin kellu ħafna problemi miegħi, għalhekk jiġu f’moħħi affarijiet ħżiena. Il-karta tar-residenza l-ġdida tiegħi ma fiha l-ebda element restrittiv, hux? Pereżempju, jekk dan ir-raġel imur it-Turkija, qatt ma jerġa’ lura? Tista’ tkun possibbli ħaġa bħal din?

  heartless
  Parteċipant

  Hello, inti divorzjat, għadna ma nistgħux neħilsu mill-mistoqsijiet li jxekklu moħħok. :) Lanqas inħoss il-ħtieġa li nwieġeb il-mistoqsija tiegħek. Nittama li tifhem it-tweġiba. Ikollok vjaġġ sigur minn qabel. :)

Uri tweġiba waħda (total 1)
 • Biex twieġeb għal dan is-suġġett trid tkun illoggjat.