X'inhu tajjeb għan-nawżea, kif tmur id-dardir?

Kif tmur Nawżja? X'inhu Tajjeb In-Nawżea?
Anki x-xjenzati jistagħġbu dwar kif jaħdmu perfettament il-mekkaniżmi ta 'difiża naturali tal-ġisem tagħna. Wieħed mill-mekkaniżmi ta 'difiża ta' ġisimna jseħħ ukoll fil-forma ta 'dardir u rimettar f'diversi avvelenamenti bħall-avvelenament mill-ikel.Dan il-mekkaniżmu ta 'difiża, ġeneralment imsejjaħ is-sistema immuni; Huwa maqsum fi tnejn bħala s-sistema immuni naturali u s-sistema immunitarja miksuba. Sistema immuni naturali; Hija s-sistema immuni li sseħħ spontanjament fil-ġisem tal-persuna mit-twelid sal-adolexxenza. Is-sistema immunitarja miksuba hija; Tirreferi għall-immunità miksuba kontra batterji, viruses u tossini. Ir-rispons tan-nawżea tal-ġisem f'każijiet bħall-avvelenament huwa eżempju tas-sistema immuni naturali.

X’Jikkawża Nawżea?Hemm diversi kawżi ta 'tqalligħ li jistgħu jidhru fi kważi kulħadd. Fil-bidu ta 'dawn; infezzjonijiet fl-istonku u fl-imsaren, ikel u fatturi oħra minħabba każijiet ta 'avvelenament, mard fl-istonku, azjenda tal-vettura, stress, alkoħol, tqala, emigranja, pressjoni tad-demm għolja jew baxxa, tumuri tal-moħħ huma mard bħal. Wara l-kawżi ta 'dardir, jistgħu jinstabu disturbi serji oħra, kif ukoll tqalligħ għal raġunijiet sempliċi. Fil-każ ta 'nawżea; Jekk il-kawża ta 'nawżea ma tistax tiġi mbassra mill-persuna (bħal storja ta' emigranja, indeboliment jew skaduti ta 'konsum ta' ikel), l-ewwel għandha tiġi investigata l-kawża ta 'din il-kundizzjoni. Dardir ta 'kawża mhux magħrufa għandha tkun eżaminata minn speċjalista jekk ikunu twal u severi.

X'inhuma l-Metodi Naturali għan-Nawżea?

F'każijiet ta 'nawżea; L-ewwelnett, huwa meħtieġ li tkun taf x'inhi l-kawża. Meta l-kawża tan-nawżea tkun magħrufa, it-trattament għandu jiġi applikat kif xieraq. Fin-nawżea kkawżata minn raġunijiet sempliċi; In-nawżea tista 'tingħeleb b'modi naturali li jistgħu jiġu ppreparati faċilment id-dar. Il-kawża tan-nawżea; Jekk hija tqala, huwa meħtieġ li tikkonsulta tabib għal xi supplimenti li għandhom jittieħdu, anke tejiet tal-ħxejjex. Ħlief dan; Hemm diversi rimedji naturali għan-nawżea. Wieħed mill-aktar metodi effettivi f'dan ir-rigward huwa t-te tal-lumi taz-zekka.Tejiet tal-ħxejjex li fihom il-kamomilla u l-ġinġer huma wkoll uħud mill-metodi tal-ħxejjex li huma tajbin għan-nawżea. Il-ventilazzjoni tal-ambjent jew li tmur għall-arja friska huwa wieħed mill-metodi li għandhom jiġu applikati kontra d-dardir. Minbarra dawn; Jekk m'hemm l-ebda problema bil-pressjoni tad-demm, gallettini mielaħ jew crackers, il-jogurt u n-nagħniegħ huma wkoll ikel li jista 'jittiekel f'każ ta' nawżea. Jekk in-nawżea hija kkawżata minn stress, allura tgħix 'il bogħod minn stress hija waħda mill-miżuri biex telimina l-iskumdità billi telimina l-kawża ta' nawżea, bħal f'ħafna mard. Illum, fatturi ta 'stress jistgħu jkunu wara ħafna mard fiżiku. Huwa osservat li fatturi bħal stress flimkien ma 'kundizzjonijiet ta' għajxien negattivi jaffettwaw il-ħajja tan-nies estremament ħażin. Għal din ir-raġuni, li tgħix ħajja ħielsa minn tensjoni u tensjoni kemm jista 'jkun hija effettiva fil-prevenzjoni ta' ħafna mard.

Meta għandek tmur għand tabib għan-nawżea?

Dardir hija waħda mill-problemi tas-saħħa li kważi kulħadd għandu f’ħajjithom. Jista 'jkun hemm problemi ta' saħħa serji ħafna wara d-dardir kif ukoll in-nawżea minn żmien għal żmien minħabba stress u raġunijiet oħra. F'każ ta 'dardir persistenti, tqalligħ li tippersisti għal żmien twil u tirremetti, huwa meħtieġ li tikkonsulta tabib. Kawżi ta 'nawżja bħala riżultat tat-testijiet għandhom jiġu identifikati u trattament xieraq għandu jinbeda mill-aktar fis possibbli. F'każijiet fejn ir-rata ta 'nawżea hija għolja ħafna, bħal tqala, medikazzjoni tad-dardir jew metodi tal-ħxejjex għandhom jiġu kkonsultati quddiem it-tabib. Meta d-dardir, uġigħ qawwi fis-sider, sturdament u deni għoli huma osservati, huwa importanti ħafna li tara tabib mill-aktar fis possibbli. 

Kif Nausea Go Fast?
Bħal kważi l-mekkaniżmi ta 'difiża naturali kollha tal-ġisem tagħna, id-dardir iseħħ ukoll wara ċerti fatturi esterni. In-nawżea tista 'wkoll tkun twila jew qasira, skont il-kawża sottostanti. Bil-prattiki u l-miżuri li għandhom jittieħdu, dan il-perjodu jista 'jkun inqas imqalleb. Dardir ikkawżat minn raġunijiet sempliċi; Jista 'jiġi mgħoddi aktar faċilment u aktar malajr. In-nawżea tista 'tgħaddi fi żmien qasir ħafna bi tejiet tal-ħxejjex, fwejjaħ aromatiċi, u ikel li kulħadd jista' jipprepara faċilment id-dar. Jidher li iktar ma tkun kbira r-raġuni wara d-dardir esperjenzata, iktar tkun kbira t-tul u s-severità tad-dardir.

F'dawn il-każijiet, l-ewwelnett, ir-raġuni wara n-nawżea għandha tkun determinata u t-trattament għandu jinbeda. Ma għandux jintesa li; Kultant l-effetti li jseħħu b'sintomu sempliċi jistgħu jkunu sintomu ta 'mard ħafna akbar. Għandu jiġi mfakkar li eżami ta 'tabib f'intervalli regolari sabiex tinkiseb dijanjosi bikrija jista' jsalva l-ħajja f'ħafna każijiet. In-nawżea tista 'tittaffa fi ftit minuti b'xorb naturali bħal tejiet tal-lumi taz-zekka, tejiet tal-ħxejjex bil-ġinġer u te tal-kamomilla biex jiġu ppreparati d-dar.

Liema mediċina hija tajba għan-nawżea?

Dardir; tista ’tkun severa jew fit-tul, skont il-kawża. F'dawn il-każijiet, ikun utli li tara tabib minnufih. L-użu ta 'kwalunkwe medikazzjoni li mhix preskritta mit-tabib jista' jkollu konsegwenzi negattivi varji kemm għad-dardir kif ukoll għall-mard kollu. Fi dardir li jilħaq livelli skomdi, dardir li ma jdumx fit-tul, dardir rikurrenti f'intervalli regolari, nawżea b'uġigħ qawwi, deni u sturdament, huwa assolutament meħtieġ li tara speċjalista. Ladarba t-tabib ikun iddetermina l-kawża wara d-dardir, in-nawżea tista 'tittaffa jew tiġi eliminata kompletament, primarjament billi tamministra l-medikazzjoni adattata għall-kundizzjoni u d-dardir. Huwa rrakkomandat mill-esperti kollha li ma tuża l-ebda mediċina għajr il-medikazzjoni preskritta mit-tabib. Dan jista 'jikkawża effetti ħżiena li jistgħu jikkawżaw nawżea sempliċi li tikkawża problemi saħansitra akbar.